Primus motor

Primus Motor

Mentorordning for løsladte.
 
Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, og mange står alene med store udfordringer, når de kommer ud af fængslet. Omkring hver tredje løsladte falder tilbage i kriminalitet inden for to år efter løsladelse. Manglende bolig, svage sociale netværk og en stor gæld er bare nogle af de faktorer, der kan få løsladte til at falde tilbage i kriminalitet.
 
Derfor har Røde Kors nu startet en frivillig mentorordning for løsladte i København - Primus Motor.
 
I Primus Motor matcher vi to mentorer med en indsat i sidste fase af afsoningen, og forløbet fortsætter efter løsladelse for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv. Mentorforløbet varer i op til et år efter løsladelse.
 
Mentorernes opgave er at være en social og tryg støtte for den løsladte, og behovet for hjælp afhænger af den enkeltes situation. Mentorerne kan eksempelvis hjælpe med at navigere og finde svar i det offentlige system, finde en bolig eller gå med ned i den lokale fodboldklub for at hjælpe med at skabe nye, sociale netværk.
 
Som mentor i Primus Motor kan man være med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv og dermed forhåbentlig forhindre tilbagefald til en kriminel løbebane. Alle mentorer skal igennem et grundigt kursus i Røde Kors-regi, før de er klar til at begynde i mentorordningen. Som mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, have ben i næsen og være god til menneskelige relationer.
 
Primus Motor er for dig, kvinde/mand mellem 25-50 år, med minimum to måneder tilbage af afsoning og som skal løslades til Københavns Kommune.
Der er ingen øvre grænse for domslængde.
Tilbuddet er ikke for registrerede rocker- og bandekriminelle samt fodlænkeafsonere og udvisningsdømte.
For at blive mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, have ben i næsen og være god til menneskelige relationer. Igennem spændende infomøder og kurser bliver man godt klædt på til mentorrollen.
 
Du skal bo i eller omkring Hovedstaden, og have mulighed for at bruge 2-4 timer i gennemsnit om ugen som frivillig mentor i Primus Motor - Der vil være lidt ekstra timer omkring løsladelse.
 
Du skal være indstillet på at være en del af et længere forløb med din mentee (op til 12 måneder efter løsladelse) og være interesseret i at indgå i et mentornetværk og modtage supervision.
 
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.
Vil du høre mere, så kontakt Primus Motor i Røde Kors Hovedstaden på rkh.primusmotor@rodekors.dk
Du kan også ringe til Røde Kors Hovedstaden på tlf. 38 33 64 00