Primus motor

Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte. Det er et tilbud til dig, der er mellem 25-50 år, har minimum to måneder tilbage af afsoning og som skal løslades til Københavns Kommune.
Der er ingen øvre grænse for domslængde, men Primus Motor er ikke for registrerede rocker- og bandekriminelle samt fodlænkeafsonere og udvisningsdømte.
I Primus Motor matcher vi to mentorer med en indsat i sidste fase af afsoningen, og forløbet fortsætter efter løsladelse for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv. Mentorforløbet varer i op til et år efter løsladelse.

Bliv frivillig

Mentorernes opgave er at være en social og tryg støtte for den løsladte, og behovet for hjælp afhænger af den enkeltes situation.

Som mentor i Primus Motor kan du være med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv og dermed forhåbentlig forhindre tilbagefald til en kriminel løbebane. Alle mentorer skal igennem et grundigt kursus i Røde Kors-regi, før de er klar til at begynde i mentorordningen.
Som mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, have ben i næsen og være god til menneskelige relationer.
Du skal være indstillet på at være en del af et længere forløb med din mentee , være interesseret i at indgå i et mentornetværk, modtage supervision og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Kontakt

Vil du vide mere? Så skriv en mail til rkh.primusmotor@rodekors.dk