Kvindenetværket

Kvindenetværket, to kvinder taler mens de går en tur. Walk-and-talk.

Kvindenetværket

Kvinde til kvinde.

Kvindenetværket støtter sårbare kvinder og hjælper i de svære overgange i livet, hvor egne ressourcer ikke rækker. Vi ønsker at yde disse kvinder hjælp til selvhjælp, så de kan rustes til at klare deres nye hverdag. Det gør vi ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte.

Brugere af Kvindenetværket er ofte kvinder, der står i en sårbar og udsat livssituation og mangler et socialt netværk. Vi har derfor fokus på at øge kvindens sociale netværk gennem kontakt til kvindelige frivillige og ved at tilbyde netværksstøttende aktiviteter. Med udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker, familieforhold og sproglige kompetencer, skaber vi et match med en af de frivillige i netværket.

Kvindenetværket arrangerer en lang række fælles aktiviteter for vores brugere, deres børn og de frivillige. Arrangementerne har en netværksskabende, social funktion, men kan også have oplysende, debatskabende eller underholdende karakter.

Frivillige i Kvindenetværket er alle modne og robuste kvinder, der har overskud og lyst til at hjælpe. Vi er både unge, ældre, studerende, aktive på arbejdsmarkedet eller pensionerede - så alle er velkomne.

Om Kvindenetværket

Kvindenetværket er et tilbud for dig, som har været udsat for vold i nære relationer. 

Har du boet eller bor du på et krisecenter i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør Kommune? Står du i en udsat livssituation, og oplever, at du mangler et socialt netværk at støtte dig til? Mangler du nogen at tale med om hverdagens problemer, eller bare et venligt øre at ringe til? Så er Kvindenetværket stedet for dig. 

Du og din kontaktkvinde bestemmer selv indholdet af jeres match, alt efter dine behov og hendes muligheder. Det kan være, at du har brug for en samtalepartner, en bisidder, én der kan hjælpe med at pakke flyttekasser ud, eller hjælpe dig med at søge uddannelse - måske noget helt andet. 

I Røde Kors Hovedstaden ved vi, at vold og trusler om vold i nære relationer kan have fysiske og psykiske konsekvenser. Det kan være angst, mistet selvværdsfølelse eller tab af social netværk. Har du børn vil de også blive mærket af situationen.

Derfor har vi etableret et netværksforum, der går ud på at støtte voldsramte kvinder. Støtten kommer fra dygtige frivillige, der har overskud, er robuste, og har lyst til at hjælpe.

Hvert år udsættes omkring 33.000 kvinder for vold i nære relationer og trusler om vold. Vold i nære relationer kan både være af fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk karakter. Ca. 2.000 kvinder om året, flytter for en periode på krisecenter. 

Mange voldsramte kvinder oplever, at de bliver socialt isoleret. De mister ofte al kontakt til deres familie og venner, og har derfor ikke noget netværk at støtte sig til. De udgør en særlig sårbar gruppe, som de frivillige i Kvindenetværket hjælper.

Netværket består af frivillige aktivitetsledere, teamledere, kontaktkvinder og et event team. Med udgangspunkt i den enkelte kvindes og frivilliges ønsker, interesser, familieforhold og sproglige kompetencer, skabes der et match mellem kvinden og én af de frivillige i netværket.

Aktiviteter

Som frivillig kontaktkvinde skal du være indstillet på at fungere som en fortrolig samtalepartner, som sparringspartner, en at følges med eller en der kan assistere med praktiske gøremål, med udgangspunkt i princippet om hjælp til selvhjælp.

Derudover skal du deltage i netværksskabende fællesaktiviteter for de voldsramte kvinder, deres børn og de andre frivillige. Det kan være rent socialt eller af oplysende, debatskabende eller underholdende karakter. Netværkets eget event team står bag arrangementerne.

Dine kompetencer

Du skal være kvinde, moden og have overskud til at være noget for andre. Du skal desuden have et åbent sind og være god til at lytte.

Du skal være engageret og have mulighed for at bruge mindst tre timer om ugen i Kvindenetværket, afhængig af din funktion (kontaktkvinde, teamleder, aktivitetsleder eller del af event teamet).

Du skal kunne samarbejde og deltage i erfaringsudveksling, møder og kurser med de øvrige frivillige i Kvindenetværket, og være med til at styrke Røde Kors Hovedstadens indsats for voldsramte kvinder.

Røde Kors sørger for, at de frivillige i netværket er klædt på til opgaven via kurser og temadage.

 

Vil du vide mere? Så kontakt Kvindenetværket på rkh.qnet@rodekors.dk. Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller sende mail til hovedstaden@rodekors.dk.