Familien i Fokus

Familien i Fokus

Som forælder i en børnefamilie er der ofte mange ting, man skal forholde sig til og holde styr på i hverdagen. Det kan derfor være rart at kunne tale med en anden om sine udfordringer og få hjælp til at håndtere disse.

Familien i Fokus er en indsats i Røde Kors Hovedstaden til gavn for børn i sårbare familier i Hovedstaden. Udsatte børns problemer skal ses i forhold til de relationer, de indgår i – og her er relationerne i familien af særlig stor betydning.

De samlede mål for Familien i Fokus er, at familierne tilbydes en helhedsorienteret støtte med fokus på at udvide familiernes sociale netværk, styrke forældrenes forældreevne og tilknytning til arbejdsmarkedet, med henblik på at forbedre forældrenes selvværd, familiens økonomi og give børnene en tryg og god barndom med positive rollemodeller.

Frivillig i Familien i Fokus

Som frivillig i Familien i Fokus kan du vælge mellem tre forskellige områder, hvor du kan gøre en forskel i en families liv:

  • Du kan blive frivillig i Familienetværket, hvor du støtter familierne ved at deltage og bidrage til at skabe hyggelige rammer omkring spisningen og samværet i Familienetværket.
  • Du kan blive Frivillig Familieven, hvor du giver en mere personlig 1-1 støtte til en familie. På den måde får du mulighed for at opbygge en nær og fortrolig relation til en familie, som du gør en stor individuel forskel for.
  • Du kan også blive Erhvervsmentor, som er en frivillig, der er ansat på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution og tilbyder sin støtte på stedet. Erhvervsmentoren giver 1-1-støtte til en forælder, der gerne vil støttes i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om de tre frivilligområder herunder.

Vil du vide mere? Kontakt: rkh@rodekors.dk eller tlf. 38 33 64 00.

Om Familienetværket

I Familien i Fokus kan du få råd, vejledning og støtte til dig og din familie. Alle familier er forskellige og har forskellige problematikker og ressourcer. Derfor ønsker vi at tilbyde dig og din familie hjælp og vejledning ud fra dine behov.

I Familien i Fokus kan du og din familie deltage i Familienetværket, hvor vi spiser og hygger os sammen med andre familier. Familienetværket er for dig, som ønsker et pusterum i hverdagen til at hygge med din familie. I Familienetværket kan I møde andre familier og nye legekammerater.

Du kan også få en Frivillig Familieven på besøg hos dig ca. en gang om ugen. Den Frivillige Familieven vil tilbyde dig hjælp og vejledning ud fra dine ønsker og behov. Røde Kors Hovedstaden sørger for at matche dig med en Frivillig Familieven, som har interesse i og kompetencer til at tilbyde netop den form for støtte, som du efterspørger.

Er du modtager af offentlig forsørgelse, kan du også få en Erhvervsmentor som er en frivillig, der er ansat på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. Erhvervsmentorerne er ansat i den virksomhed, hvor du har et ønske om eller er blevet tildelt et praktikophold gennem dit Jobcenter. Iværksættelsen af en Erhvervsmentor indebærer derfor at Røde Kors Hovedstaden har et samarbejde med dit Jobcenter under forløbet.

Kontakt: rkh@rodekors.dk eller tlf. 38 33 64 00.

Frivillig i Familienetværket

Familienetværket er et netværksskabende tilbud for børnefamilier, der har begrænsede sociale relationer til andre og føler sig alene. Familierne mødes én til to gange om måneden og spiser sammen, spiller spil, hygger sig, hører foredrag og tager på udflugt. Der er på nuværende tidspunkt 4 Familienetværk som er placeret i henholdsvis Sydhavnen, Tårnby, Frederiksberg og Nørrebro.

Du kan blive frivillig i Familienetværket, hvis du har overskud til at støtte sårbare familier og tid til at deltage i Familienetværkets aktiviteter én gang om måneden. Et par gange om året tager vi på ture, og vi håber, at du også har tid til at deltage her.

Frivillig Familieven

Som Frivillig Familieven får du en særlig rolle i familiens liv. Du kan bidrage til at skabe øget trivsel for forældre og børn, og støtte familien i en positiv udvikling. Du hjælper og støtter med udgangspunkt i din interesse for familien, dit engagement og dine personlige erfaringer og kompetencer. Du er ikke en professionel, og du indgår i relationen uden autoritet eller formelle krav. Dét skaber et stærkt udgangspunkt for at opbygge en både tillidsfuld og betydningsfuld relation.

Det kræver ingen særlige kompetencer at blive Frivillig Familieven, idet du matches med en familie, som har behov for netop den form for støtte, som du er interesseret i at give. Det vigtigste er, at du har et ønske om, at indgå i en fortrolig og nær relation til familien og møder denne åbent og fordomsfrit.

Frivillig Erhvervsmentor

Som Frivillig Erhvervsmentor hjælper og støtter du med udgangspunkt i din interesse for forælderen, dit arbejdsområde og dine personlige erfaringer. Du er ikke en del af det kommunale system, hvilket skaber et stærkt udgangspunkt for at opbygge en tillidsfuld relation. Hvis det er længe siden, at forælderen har været på en arbejdsplads, har det stor betydning, at du som mentor er med til at skabe nogle gode rammer, som forælderen kan føle sig tryg i. Du kaneksempelvis hjælpe med at vise rundt, give instruktion i konkrete arbejdsopgaver og fortælle om uskrevne regler på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Din opgave er at støtte forælderen fagligt og personligt med udgangspunkt i den enkelte forælders behov.

Som Frivillig Erhvervsmentor skal du være ansat på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution og have lyst og overskud til at give din støtte til en forælder.

 

Hvis du har spørgsmål til Familienetværket, kan du kontakte Tina Ingerdahl på tlf. 28 92 34 14 eller sende en mail til familienetvarket.rkh@rodekors.dk