Familien i Fokus

Familien i Fokus

Familien i Fokus er en indsats i Røde Kors Hovedstaden til gavn for børn i sårbare familier i Hovedstaden. Mål er at tilbyde familierne støtte til at udvide deres sociale netværk, og at styrke forældrenes forældreevne og tilknytning til arbejdsmarkedet - det skal forbedre forældrenes selvværd, familiens økonomi og give børnene en tryg og god barndom med positive rollemodeller.

Der er tre forskellige aktiviteter i Familien i Fokus:

Familienetværket, hvor du og din familie spiser og hygger sig sammen med andre familier. Familienetværket er for dig, som ønsker et pusterum i hverdagen til at hygge med din familie. I Familienetværket kan I møde andre familier og nye legekammerater.

Du kan også få en Frivillig Familieven på besøg hos dig cirka en gang om ugen. Den Frivillige Familieven vil tilbyde dig hjælp og vejledning ud fra dine ønsker og behov. Røde Kors Hovedstaden sørger for at matche dig med en Frivillig Familieven, som har interesse i og kompetencer til at tilbyde netop den form for støtte, som du efterspørger.

Er du modtager af offentlig forsørgelse, kan du også få en Erhvervsmentor som er en frivillig, der er ansat på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. Erhvervsmentorerne er ansat i den virksomhed, hvor du har et ønske om eller er blevet tildelt et praktikophold gennem dit Jobcenter. Iværksættelsen af en Erhvervsmentor indebærer derfor at Røde Kors Hovedstaden har et samarbejde med dit Jobcenter under forløbet.

Bliv Frivillig i Familien i Fokus

Som frivillig i Familien i Fokus kan du vælge mellem tre forskellige områder, hvor du kan gøre en forskel i en families liv:

  • Du kan blive frivillig i Familienetværket, hvor du støtter familierne ved at deltage og bidrage til at skabe hyggelige rammer omkring spisningen og samværet i Familienetværket.
  • Du kan blive Frivillig Familieven, hvor du giver en mere personlig 1-1 støtte til en familie. På den måde får du mulighed for at opbygge en nær og fortrolig relation til en familie, som du gør en stor individuel forskel for.
  • Du kan også blive Erhvervsmentor, som er en frivillig, der er ansat på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution og tilbyder sin støtte på stedet. Erhvervsmentoren giver 1-1-støtte til en forælder, der gerne vil støttes i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Kontakt familienetværket

Hvis du har spørgsmål til Familienetværket, kan du kontakte Sektionsleder Tina Ingerdahl på 28 92 34 14 eller sende en mail til familienetvarket.rkh@rodekors.dk