Netværk

Ni netværksaktiviteter

Mange udsatte københavnere oplever, at deres sociale og familiære netværk er svækket.

Røde Kors arbejder – gennem syv målrettede aktiviteter – for at udbygge og understøtte de udsatte københavneres netværk.

Når vi giver mennesker mulighed for at mødes med andre i samme situation og få nogle gode oplevelser sammen i rette rammer, så skaber det nye relationer og nye netværk.