Fællesskaber

Udvid dit netværk

Mange udsatte københavnere oplever, at deres sociale og familiære netværk er svækket.

Røde Kors Hovedstaden arbejder for at udbygge og understøtte de udsatte københavneres netværk.

Når vi giver mennesker mulighed for at mødes med andre i samme situation og få nogle gode oplevelser sammen i rette rammer, så skaber det nye relationer og nye netværk.