Røde Kors Indsamlingen

Røde Kors Indsamlingen

Din tid gør en forskel!

Røde Kors Indsamlingen finder sted hvert år den første søndag i oktober, hvor indsamlere i hele landet samler ind til fordel for udsatte mennesker både herhjemme og ude i verden.

Pengene fordeles forskelligt fra år til år, alt efter hvor der er mest brug for dem. De er bl.a. gået til at hjælpe ofre for krige og hungersnød samt genopbygning efter naturkatastrofer. Herhjemme har indsamlingen bl.a. hjulpet ensomme ældre, voldsramte kvinder og familier, der ikke selv har råd til at holde jul.

Der er mange opgaver forbundet med Røde Kors Indsamlingen – både under organiseringen af indsamlingen og på selve indsamlingsdagen. Derfor er der behov for frivillige til forskellige funktioner:

  • Administrative opgaver såsom ruteplanlægning og koordinering med mødesteder
  • Planlægning og afholdelse af events med det formål at samle penge og rekruttere indsamlere
  • Indsamlere, der vil stemme dørklokker på indsamlingsdagen

 

I 2016 støtter følgende sponsorer indsamlingen i Røde Kors Hovedstaden - en stor tak til dem alle!

  • Mars
  • Conaxess Trade
  • Vand Kompagniet
  • BB Fiberbeton
  • Tekstiltryk

Om Røde Kors indsamlingen

For indsamlere

Som indsamler vælger du selv, hvor i hovedstaden du vil samle ind, og hvem du ønsker at samle ind med. Det tager typisk to-tre timer at gå en rute. Det er også muligt at samle ind på én bestemt lokalitet, f.eks. i en park. Hver indsamler får i gennemsnit 1.000 kroner i indsamlingsbøssen. Derfor gør din tid en stor forskel i verdens katastrofeområder.

For administrative opgaver

Der er et stort logistisk arbejde at planlægge en indsamling. Bl.a. skal der oprettes ruter, som indsamlerne kan vælge imellem, og alle distrikt skal have et mødested, hvor indsamlerne møder op på dagen. Derudover skal indsamlerne have information om, hvor og hvornår de skal møde op. Som frivillig kan du være med til at udføre disse og en masse andre administrative opgaver, der er med til at gøre indsamlingen mulig.

For eventteamet

Forud for Landsindsamlingen ligger et stort arbejde med at rekruttere frivillige indsamlere. Røde Kors Hovedstaden etablerer derfor forud for hver indsamling et eventteam, som koordinerer det store projekt. Gruppen arrangerer og udfører events rundt omkring i Københavnsområdet, som alle har til formål at skabe opmærksomhed om indsamlingen og dermed hverve indsamlere.

Som frivillig i Indsamlingsgruppens eventteam skal du være med til at planlægge og udføre events i perioden juni-oktober. Planlægningsarbejdet foregår frem til august og alle events løber af stablen i september, som er selve kampagnemåneden.

Du kan enten vælge at være frivillig i et event, hvor du deltager i planlægningsmøder og udfører de praktiske opgaver. Eller hvis du ønsker mere ansvar, kan du vælge at blive tovholder og planlægge et event, rekruttere frivillige til det event du står for, afholde møder og sørge for selve afholdelsen. Arbejdet foregår i samarbejde med den ansvarlige konsulent fra Røde Kors Hovedstaden.

Dine kompetencer

Til Røde Kors Indsamlingen søger vi frivillige, som forstår vigtigheden af deres arbejde, brænder for sagen og vil være med til en sjov og udfordrende opgave. Det er vigtigt, at du er stabil og overholder dine aftaler, er social og ønsker at arbejde med mennesker.

Til gengæld får du indblik i Røde Kors’ arbejde, viden om arbejdet i en NGO og ikke mindst mulighed for at gøre en forskel i en tid med mange globale katastrofer.

Vil du høre mere om Røde Kors Indsamlingen eller muligheden for at blive frivillig?

Så kontakt udviklingskonsulent Emilie Brandt på tlf. 60 43 64 13 eller send en mail til emilie.brandt@rodekors.dk. Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller hovedstaden@rodekors.dk.