Værket

Værket

Værket afhjælper ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor man hver anden uge i eftermiddags/aftentimerne mødes med andre, der også oplever ensomhed. Man bliver del af en gruppe, hvor man sammen med de frivillige i Værket hygger sig, udveksler erfaringer og laver øvelser inden for forskellige temaer.

Som deltager får man nogle konkrete redskaber, som kan bruges til at komme videre i sit liv og bryde ensomheden. Hver netværksgruppe består af op til 10-12 mennesker, og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

Bliv frivillig

I Værket kan du som frivillig være med til at bryde ensomheden og skabe en bedre tilværelse for deltagerne.

Som frivillig bliver du tilknyttet en netværksgruppe, som mødes en gang hver anden uge, hvor I sammen både hygger jer og arbejder med forskellige øvelser og temaer.

Som frivillig er det din opgave - sammen med andre frivillige - at organisere netværksaktiviteterne sammen med deltagerne, igangsætte deltagernes samtaler i gruppen ved hjælp af forskellige metoder og materialer - og ikke mindst støtte og være til stede for deltagerne.

Kontakt

Vil du høre mere om Værket eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt aktivitetslederen på telefon
41 77 58 00 eller send en mail til vaerket.rkh@rodekors.dk