Værket

Værket

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Værket består af fælles aktiviteter, som er lokalt bestemt af deltagerne og de frivillige. I netværksmøderne indgår også øvelser, snakke og erfaringsudveksling. Hver netværksgruppe består af op til 10-12 mennesker og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

Er du i alderen 30-60 år og føler du dig lidt alene og ensom? Så er Værket noget for dig! I Værket mødes du hver anden uge i eftermiddags/aftentimerne med andre, som også oplever ensomhed.
Du bliver del af en gruppe på op til 10-12 personer, hvor I sammen med de frivillige i Værket hygger jer, udveksler erfaringer og laver øvelser inden for forskellige temaer.
Som deltager vil du få nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at komme videre i dit liv og bryde ensomheden.

 

Mange voksne oplever desværre langvarig ensomhed. De savner nære relationer og mangler nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte. I Værket kan du som frivillig være med til at bryde ensomheden og skabe en bedre tilværelse for deltagerne.

Som frivillig bliver du tilknyttet en netværksgruppe, som mødes en gang hver anden uge, hvor I sammen både hygger jer og arbejder med forskellige øvelser og temaer.

Som frivillig er det din opgave - sammen med andre frivillige - at organisere netværksaktiviteterne sammen med deltagerne, igangsætte deltagernes samtaler i gruppen ved hjælp af forskellige metoder og materialer - og ikke mindst støtte og være til stede for deltagerne.

Kontakt aktivitetsledelsen på vaerket.rkh@rodekors.dk , tlf. 4177 5800 eller kontakt Røde Kors Hovedstaden på 3833 6400, hvis du vil høre mere eller gerne vil være med i Værket.