Vågetjenesten

vågetjenesten

Vågetjenesten

Frivillige vågere skaber tryghed i den sidste tid.

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – i ensomhed. I Røde Kors Hovedstaden mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det. Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede og støtte den døende i livets sidste timer.

Vågetjenesten samarbejder med udvalgte plejehjem, plejecentre, hospitaler og hjemmeplejegrupper, som kan tilkalde de frivillige vågere til at være sammen med den døende i den sidste tid.

Hvis du vil høre mere om Vågetjenesten, eksempelvis som pårørende, repræsentant for et plejecenter eller gerne vil starte et samarbejde , er du velkommen til at kontakte os på rkh.seniorkoordination@rodekors.dk eller på tlf. 3833 6400. Vi kommer gerne ud til plejecentre, hospitaler m.fl. og fortæller om Vågetjenesten, og om hvordan vi kan få et samarbejde i gang.

Du kan læse mere om Vågetjenesten på vores Facebookside

De frivillige våger ved døende, enten på et plejehjem, på hospitalet eller i hjemmet.
Her er man tilstede og giver nærvær og omsorg de sidste timer af den døendes liv.
De frivillige i vågetjenesten deltager ikke i nogen form for pleje, men skaber ro og tryghed.
Er der pårørende, kan din omsorg være med til at give dem tryghed i en svær situation.
Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, og din tilstedeværelse kan betyde utrolig meget for en, der ellers ville dø alene.
Man våger som regel 4 timer ad gangen, og en vagt kan ligge på alle tider af døgnet, alt efter hvornår du kan.

Du bliver tilknyttet et team og en frivillig teamleder, som du altid er velkommen til at kontakte.
I Hovedstaden har vi fem teams; Amager, Frederiksberg, Nørrebro, Valby og Østerbro/ indre By.
Vi holder teammøder ca. hver sjette uge.

Dine kompetencer

For at blive frivillig i Vågetjenesten skal du have et afklaret forhold til døden og være moden og ansvarsfuld og psykisk robust.

Forløbet som ny frivillig i Vågetjenesten starter med en personlig samtale med teamlederen, hvor man får lejlighed til at stille de spørgsmål, man har på hjerte. Du vil løbende blive rustet til opgaven gennem kurser, temadage og foredrag. Derudover får du mulighed for at deltage i besøgsdage og -aftener et af de steder, du bliver tilknyttet som våger.

Vil du høre mere om Vågetjenestens tilbud eller muligheden for at blive frivillig i tjenesten? Så kontakt Røde Kors Hovedstaden på vagetjenesten.rkh@rodekors.dk. Du  kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller rkh.seniorkooordination@rodekors.dk