Seniorkampagne

Der er desværre tusindvis af ældre i København, der mangler et netværk, som kan give dem glæde i tilværelsen.

De mangler et lyspunkt i deres uge - og det kan blive dig!

Her kan du få et overblik over de seks aktiviteter i Røde Kors Hovedstaden, der særligt henvender sig til ensomme ældre:

Jeg vil gerne ringes op

og høre mere om at blive del af en aktivitet

Jeg vil gerne hjælpe til

og være frivillig hos Røde Kors Hovedstaden

Turtjenesten

IMG_8826

I Turtjenesten får ældre borgere mulighed for at deltage i et bredt udvalg af ture og få gode oplevelser sammen med andre ældre. Røde Kors Hovedstaden stiller minibus, chauffør og turleder til rådighed, og alle deltagere bliver kørt til og fra deres hjem. Som frivillig kan man enten være turleder, chauffør eller have ansvar for praktiske opgaver på kontoret.

Vågetjenesten

NX3A0011

Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede i livets sidste timer. Vågetjenesten samarbejder med udvalgte plejehjem, plejecentre, hospitaler mm., som kan tilkalde de frivillige vågere til at være sammen med den døende. I Røde Kors Hovedstaden mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det.

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten_Marie Louise Munkegaard

Følelsen af ensomhed kan ramme alle uanset alder. I Besøgstjenesten møder man hinanden på tværs af alder og kultur, og har mulighed for at skabe en fast relation til et andet menneske. Besøgsven og besøgsmodtager mødes til hyggeligt samvær ca. en time om ugen enten hjemme hos besøgsmodtageren eller ude, alt efter hvilke aktiviteter man har lyst til at lave sammen.

Rådgivning for seniorer

shutterstock_222234442

Røde Kors Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning til borgere over 65 år i Københavns Kommune. De frivillige vejleder blandt andet i spørgsmål omkring it, sociale aktiviteter samt diverse ordninger målrettet ældre, fx hjemmehjælp. De frivillige står også til rådighed, hvis den ældre blot ønsker at dele tanker og bekymringer om stort og småt. Rådgivningen foregår hjemme hos den ældre eller telefonisk.

Bogvenner

DSC_8837-1[1]

Tilbuddet om en bogven er målrettet borgere som har svært ved selv at komme på biblioteket, men som stadig ønsker at læse/lytte til og diskutere bøger. I Bogvenner kan der både være en en-til-en relation mellem den frivillige og borgeren, men de frivillige bogvenner kommer også gerne ud på plejehjem eller i klubber og læser højt for grupper.

Tryghedsopkald

IMG_0707

Tryghedsopkald er et gratis tilbud, der henvender sig til ældre enlige, som bor for sig selv og har et begrænset netværk. Det daglige opkald mindsker den ældres frygt for eksempelvis at falde, uden at nogen opdager det. Opkaldet varetages af en frivillig, og den ældre bliver ringet op på samme tidspunkt om morgenen/formiddagen alle ugens syv dage.

Jeg vil gerne ringes op

og høre mere om at komme med i en aktivitet

Jeg vil gerne hjælpe til

og være frivillig hos Røde Kors Hovedstaden