Røde Kors Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution drevet af Røde Kors Hovedstaden med driftoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget drives efter § 110 i Serviceloven.

Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Hvis kvinderne har børn, kan de ikke bo med på herberget, men vi hjælper gerne med at arrangere, at kvinderne kan mødes med deres børn.

Huset bemandes af syv fastansatte, og der er tilknyttet ca. 80 frivillige, som minimum har to vagter om måneden.

Her kan du læse en artikel om Lone, som er frivillig hos Herberget.

Det er ikke muligt at være anonym, hvis man søger hjælp på herberget

Adressen er: 

Røde Kors Herberg
Kettegård Allé 14
2650 Hvidovre

Åbningstider

Døgnåbent.

Modtag NYT fra Røde Kors Hovedstaden

Herberget er et §110-botilbud for kvinder over 18 år. Hvis du har børn, kan de ikke bo med på herberget, men vi hjælper gerne med at arrangere, at du kan mødes med dem. Herbergets døre er åbne for dig, der har behov for en seng, et måltid mad samt sikkerhed, tryghed og omsorg. Du skal opgive dit cpr-nummer.

Din kontaktperson

Du får tilknyttet om en kontaktperson, som kan hjælpe med at afdække dine behov og give støtte og vejledning. Hvis du ønsker hjælp til sagsbehandling i forhold til kommunen eller kontakt til de sociale myndigheder, hjælper vi gerne med det.

Opholdsplan

Der udarbejdes i samarbejde med dig en opholdsplan. I opholdsplanen beskrives mål for opholdet.

Opholdsplanen sendes til din hjemkommune med en invitation til en fælles drøftelse af dine behov og muligheder.

Røde Kors Herberg for K​vinder kunne ikke eksistere uden de mange frivillige, som arbejder på stedet. Vi har omkring 80 frivillige, som udfører en helt særlig indsats og hjælper til i dagligdagen og også overnatter i huset. Hver eneste dag. Året rundt. De frivillige støtter kvinderne og har god tid til at tale med kvinderne og være der for dem.

Dine kompetencer

Det kræver ingen særlige kvalifikationer at være frivillig ud over, at man er interesseret i og har respekt for sine medmennesker – også dem, der ikke lever livet som de fleste.

Hvad skal du lave?

Du laver mad, kaffe og hygger om beboerne i dagligdagen. Samtidig er du er med til at afholde arrangementer, som fx en strikkeaften, biograftur, skovtur eller ferielejr. Du er empatisk og møder kvinderne omsorgsfuldt og i øjenhøjde – hvad enten de har brug for lidt mad, en kop kaffe eller en snak. Du har gode samarbejdsevner og overskud til at være noget for andre.

Antal og fordeling af vagter

Du skal tage minimum tage to vagter om måneden, og du forpligter dig i minimum et halvt år. Vagterne ligger i hverdagene enten kl. 15.00- 21.00 eller fra kl. 20.45 til næste morgen kl. 9.00. Hvis du er nødt til at gå tidligere om morgenen, er der mulighed for det. I weekenderne er det enten fra kl. 8:45-15:00, fra kl. 14.45-21.00 eller fra kl. 20.45 til næste morgen kl. 9.00. Til højtiderne har herberget døgnåbent, og det er frivillige, som er til stede. Hver nat overnatter to frivillige på herberget.

Ansøg om at blive frivillig på herberget

Er du interesseret i at være frivillig på herberget og minimum fyldt 24 år, så send en kort ansøgning, hvor du fortæller os, hvorfor du er kompetent til denne opgave. Send en mail til herberget@psv1.regionh.dk

Vil du vide mere om herberget eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt Herberget på telefon 38 61 95 03 og spørg efter Konstitueret forstander Maria  Louise  Jørgensen eller send en mail til malojo01@psv1.regionh.dk Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller send en mail til hovedstaden@rodekors.dk

Se også www.rodekorsherberg.dk.