Herberg for kvinder

Herberg for kvinder

Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Herberget har 27 døgnpladser – hvoraf 8 af pladserne er til unge i alderen 18 – 30 år.

Huset bemandes af 17 fastansatte medarbejdere (inkl. forstander), og der er tilknyttet ca. 60 frivillige, som minimum har to vagter om måneden.

Det er ikke muligt at være anonym, hvis man søger hjælp på herberget, og man skal opgive CPR-nummer.

Herberget har døgnåbent alle dage året rundt. Man betaler selv for kost, og derudover er der en egenbetaling for logi, som kommunen fastsætter og opkræver.

Man får tilknyttet en kontaktperson, som kan hjælpe med at afdække behov og give støtte og vejledning. Hvis man ønsker hjælp til sagsbehandling i forhold til kommunen eller kontakt til de sociale myndigheder, hjælper vi gerne med det.

Der udarbejdes en opholdsplan i samarbejde med den pågældende kvinde. I opholdsplanen beskrives mål for opholdet. Opholdsplanen sendes til kvindens hjemkommune med en invitation til en fælles drøftelse af behov og muligheder.

Herberget for Kvinder er en selvejende institution drevet af Røde Kors Hovedstaden med driftoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget drives efter § 110 i Serviceloven.

Bliv frivillig

Som frivillig i Herberget for Kvinder skal du være interesseret i og have respekt for dine medmennesker – også dem, der ikke lever livet, som de fleste. Derudover skal du stå inde for vores formål og værdier, og møde kvinden på hendes præmisser. Du skal brænde for at gøre en forskel for udsatte kvinder, og have lyst til at bidrage positivt til at skabe trygge og hjemlige rammer, samt udvise initiativ og samarbejde.

Som frivillig i Herberget for Kvinder laver du mad, kaffe og hygger om beboerne i dagligdagen. Samtidig er du er med til at afholde arrangementer, som fx en strikkeaften, biograftur, skovtur osv. Du er empatisk og møder kvinderne omsorgsfuldt og i øjenhøjde – hvad enten de har brug for lidt mad, en kop kaffe eller en snak. Du har gode samarbejdsevner og overskud til at være noget for andre.

Du skal tage minimum tage to vagter om måneden, og du forpligter dig i minimum et halvt år. Vagterne ligger i hverdagene enten kl. 15.00- 21.00 eller fra kl. 20.45 til næste morgen kl. 9.00. Hvis du er nødt til at gå tidligere om morgenen, er der mulighed for det. I weekenderne er det enten fra kl. 8:45-15:00, fra kl. 14.45-21.00 eller fra kl. 20.45 til næste morgen kl. 9.00. Hver nat overnatter en frivillig på herberget, samt en fastansat nattevagt, som er vågen hele natten.

Kontakt

Vil du vide mere om Herberget for Kvinder eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt Herberget på telefon 38 61 95 03 eller send en mail til natherberget@regionh.dk

 

Information

Adresse
Kettegård Allé 14
2650 Hvidovre

Åbningstider
Døgnåbent

Hjemmeside
http://www.rodekorsherberg.dk/