Førstehjælp for sårbare grupper

Førstehjælp for sårbare grupper

Røde Kors Hovedstaden tilbyder særligt tilrettelagte førstehjælpskurser til udsatte og sårbare mænd og kvinder. Kursernes indhold bliver tilpasset til deltagernes hverdag, så det modsvarer deres behov. Kursernes har fokus på, hvordan borgerne bedst passer på sig selv, og hvad de skal gøre, hvis de eksempelvis kommer til skade. Det er kompetente frivillige, som tilrettelægger og udfører kurserne. Det er gratis at deltage.

Er du interesseret i at komme på førstehjælpskursus for sårbare, eller kender du nogen i målgruppen, som du mener, kan have gavn af et førstehjælpskursus?

Så skriv til fhj.rkh@rodekors.dk nu.

 

Som frivillig i Førstehjælp for sårbare grupper, underviser du i førstehjælp tilrettelagt efter deltagernes vilkår. Du skal være med til at tilrettelægge kurset efter kursisternes behov og afholde kurset på deres præmisser.

Dine kompetencer

Som frivillig kommer til at med sårbare mennesker at gøre. Det kræver, at du er rummelig og tålmodig og samtidig formår at udvise autoritet, når det er påkrævet.

Du skal have en faglig og social viden, men det er ikke nødvendigt at være uddannet sygeplejerske eller førstehjælpsinstruktør. Endelig skal du kunne formidle og have interesse for førstehjælp.

 

Vil du vide mere om i Førstehjælp for Sårbare Grupper eller muligheden for at blive frivillig?

Så skriv til fhj.rkh@rodekors.dk nu.

Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller hovedstaden@rodekors.dk.