Informationsteamet

Informationsteamet

Lær om Røde Kors!

Informationsteamet afholder informationsmøder for alle nye frivillige i Røde Kors Hovedstaden. Her bliver de frivillige introduceret til de mange Røde Kors’ aktiviteter, der er i hovedstaden og til de værdier, som Røde Kors’ arbejde bygger på.

Informationsteamets medlemmer er selv frivillige, og sammen planlægger og afvikler de informationsmøder ca. 4 gange om måneden.

Informationsmødet er en obligatorisk del af at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden.

Er du ny frivillig i Røde kors Hovedstaden, eller overvejer du at blive det, er informationsmødet en god mulighed for at få indblik i vores tilbud, før du beslutter dig for, hvor du gerne vil ligge din indsats. Det kan også være, du allerede er startet i en aktivitet. I så fald kan du få afdækket, hvad de andre afdelinger arbejder med.

Kommende infomøder

For frivillige

Som frivillig i Informationsteamet er du være med til at lære nye frivillige om Røde Kors’ historie og værdier. Du skal sætte dig ind i alle aktiviteterne i hovedstaden og kunne fortælle om dem. Derudover lærer du at undervise i Røde Kors’ historie og de 7 principper, som er det værdisæt som al Røde Kors’ arbejde bygger på. Praktisk forberedelse af informationsmøderne er også en del af vores arbejde. Der afholdes ca. 4 informationsmøder om måneden af ca. to timers varighed. Det er ikke et krav, at du deltager i dem alle, men du skal regne med at deltage i et møde om måneden.

Dine kompetencer

Som frivillig i Informationsteamet skal du være god til at formidle og have lyst til at tale foran en forsamling. Derudover skal du kunne sætte dig ind i hovedstadens mange tilbud og gerne indhente informationer om, hvordan de enkelte aktiviteter foregår. Det kan både ske ved at gennemlæse informationsmaterialer samt ved at tale med aktivitetslederne for de enkelte aktiviteter.

Du behøver ikke have det store kendskab til Røde Kors på forhånd, idet du vil få en introduktion.

Vil du høre mere om Informationsteamet eller muligheden for at blive frivillig?

Send en mail til undervisning.rkh@rodekors.dk. Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller hovedstaden@rodekors.dk.